Bản học thuật bao gồm hai loại: giấy phép độc lập và giấy phép máy chủ.

Giấy phép độc lập

Sự khác biệt giữa phiên bản thương mại và phiên bản học thuật
  • Khi in tệp ICD mà bạn đã tạo, sẽ có chữ “Student Version” được thêm vào.
  • Dữ liệu (ics, icd) tạo ra từ bản học thuật không thể mở bằng phiên bản thương mại.
  • Các chức năng giống với bản thương mại.
Giá cả Miễn phí
Số lượng giấy phép 1
Thời hạn hiệu lực Trong vòng 1 năm sau khi đăng ký
※ Nếu phiên bản tiếp theo được phát hành trong thời gian bạn đang theo học tại cơ sở giáo dục, bạn có thể đăng ký lại.
※ Chỉ được cấp một giấy phép cho cùng một phiên bản.
Điều kiện sử dụng Dành cho học sinh, sinh viên và nhân viên của cơ sở giáo dục.
Những thứ bạn cần nộp Xin vui lòng chuẩn bị hình ảnh quét của thẻ học sinh, sổ học sinh, giấy chứng nhận giáo viên hoặc giấy chứng nhận đang học hoặc đang làm việc tại cơ sở giáo dục để xác nhận việc bạn thuộc cơ sở giáo dục liên quan.
Đăng ký Trang đăng ký giấy phép độc lập (tiếng Anh)

Giấy phép máy chủ

Sự khác biệt giữa phiên bản thương mại và phiên bản học thuật Không có sự khác biệt so với phiên bản thương mại.
Giá cả Về giá cả, xin vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin.
Số lượng giấy phép Có thể sử dụng tối đa 50 giấy phép cùng một lúc
※Vui lòng chuẩn bị riêng một máy tính chủ để quản lý giấy phép mạng
Thời hạn hiệu lực Bản quyền vĩnh viễn
Điều kiện sử dụng Dành cho học sinh, sinh viên và nhân viên của cơ sở giáo dục.
Những thứ bạn cần nộp Xin vui lòng chuẩn bị hình ảnh quét của thẻ học sinh, sổ học sinh, giấy chứng nhận giáo viên hoặc giấy chứng nhận đang học hoặc đang làm việc tại cơ sở giáo dục để xác nhận việc bạn thuộc cơ sở giáo dục liên quan.
Đăng ký Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin về giấy phép máy chủ

Sau khi có giấy phép phiên bản học thuật, vui lòng cài đặt phiên bản dùng thử miễn phí của IRONCAD để sử dụng.
(Không có sự khác biệt về chương trình giữa phiên bản dùng thử và phiên bản thương mại).

ĐĂNG KÝ BẢN ĐÁNH GIÁ IRONCAD